Aspirin Nowe zastosowanie

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Kiedy hamujące działanie ASA w stosunku do agregacji trombocytów zostało naukowo potwierdzone, badacze bezzwłocznie przystąpili do wykonywania odpowiednich testów. Po serii mniejszych, zakończonych sukcesem badań, objęto nimi coraz większą liczbę pacjentów.

9 października 1985 roku amerykański Departament ds. Żywności i Leków (FDA) ogłosił, że codzienne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego przez osoby po przebytym zawale mięśnia sercowego zmniejsza ryzyko ponownego zawału o 20 %. U pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową może ono być mniejsze nawet o ponad 50 %.
Wypowiedzenie tylu słów uznania i pochwał przez skrajnie ostrożne amerykańskie władze medyczne spowodowało nagły wzrost nakładów na badania nad kwasem acetylosalicylowym na całym świecie. Coraz więcej naukowców różnych narodowości bada wszystkie właściwości tej aktywnej substancji w celu ustalenia czy nie przejawia ona jeszcze innych działań farmakologicznych. Do dnia dzisiejszego wyniki tych poszukiwań są zawarte w nieskończonej ilości prac badawczych. O skali zjawiska może świadczyć fakt, że w każdym roku pojawiają się wyniki około stu kompleksowych prac badawczych oraz ponad 2000 publikacji na ten temat.

W 1988 roku, niezależna komisja nadzorcza przerwała w połowie zaplanowane pierwotnie na 8 lat badania nad możliwościami korzystnego działania kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce zawału mięśnia sercowego („Physicians’ Health Study”).

Powodem decyzji o wcześniejszym przerwaniu zakrojonych na ogromną skalę badań były ich pierwsze wyniki. Okazały się one zaskakująco dobre, co zmusiło komisję do przerwania badań ze względów etycznych. Połowa z 22,000 uczestniczących w badaniach lekarzy przyjmowała codziennie 325 mg kwasu acetylosalicylowego, podczas gdy po-została, stanowiąca grupę kontrolną, otrzymywała placebo. Nikt z biorących udział w teście nie wiedział do której grupy należy (jest to tzw. podwójnie ślepa próba – postępowanie standardowe przy prowadzeniu badań klinicznych). Po czterech latach w grupie otrzymującej placebo zanotowano 18 śmiertelnych i 171 pomyślnie zakończonych przypadków zawału mięśnia sercowego. W grupie osób otrzymujących ASA wystąpiło odpowiednio 5 i 99 takich przypadków. Ze statystycznego punktu widzenia świadczy to o tym, że regularne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca o 47 %.

W momencie pojawienia się tych sensacyjnych wyników w połowie zaplanowanych na osiem lat badań, komisja natychmiast przerwała dalsze testy umożliwiając grupie kontrolnej rozpoczęcie przyjmowania tej najwidoczniej ratującej życie substancji. Inicjator tych badań – profesor Charles H. Hennekens z Harvard Schooll of Medicine z Bostonu powiedział: „Po otrzymaniu tych wyników ja również zacząłem przyjmować niskie dawki kwasu acetylosalicylowego”. Dodał, że gdyby jednak zachorował na zawał mięśnia sercowego, przede wszystkim jeżeli miałby taką możliwość zażyłby tabletkę Aspirin®.

Profesor Hennekens podkreślał jednak, że „Kwas acetylosalicylowy nie stanowi panaceum na wszystkie dolegliwości. Główny nacisk powinien być położony na eliminowanie potencjalnych czynników ryzyka”. Następnie zaś dodał: „Biorąc pod uwagę ważność problemu jakim jest zawał mięśnia sercowego oraz z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa kuracja, która zmniejsza śmiertelność szpitalną o 20 % może uratować życie kilkudziesięciu tysiącom pacjentów rocznie w samych tylko Stanach Zjednoczonych.”
Wyniki późniejszych badań potwierdzają pozytywną opinię o ASA. Jednym z przykładów są międzynarodowe badania przeżywalności w zawale mięśnia sercowego, ISIS-2 (The Second International Study of Infarct Survival), które obejmowały w sumie 417 szpitali i klinik, a brało w nich udział ponad 17 000 pacjentów z 16 krajów. Wszyscy chorzy byli przywiezieni do szpitala w czasie kilku godzin od wystąpienia ostrych objawów zawału mięśnia sercowego. Wyniki tych badań przedstawiono na corocznym zjeździe Towarzystwa Kardiologów Amerykańskich odbywającym się w Atlancie, w marcu 1991 roku: po jak najwcześniejszym zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego w przebiegu świeżego zawału mięśnia sercowego, można uzyskać zmniejszenie śmiertelności aż o 23 %. Wielu czołowych kardiologów stwierdza, że stosowanie kwasu acetylosalicylowego powinno być uznane za obligatoryjne jeżeli wystąpią objawy wskazujące na zawał mięśnia sercowego. Profesor Peter Sleight, specjalista z Oxfordu stwierdził: „Uważam tych, którzy nie zdecydują się na zastosowanie tej prostej i skutecznej terapii za nieodpowiedzialnych.”

Profesor Richard Peto wraz ze współpracownikami, przeprowadził drobiazgową analizę ponad 200 badań klinicznych z zastosowaniem ASA, obejmujących ponad 100,000 pacjentów. Uzyskano z nich największą ilość danych w historii medycyny. We wnioskach z badań epidemiolog zawarł apel o powszechne i standardowe stosowanie kwasu acetylosalicylowego w profilaktyce wtórnej, tj. w zapobieganiu powtórnemu zawałowi mózgu lub mięśnia sercowego. Peto jest przekonany, że: ” w ten sposób można uchronić przed późniejszymi powikłaniami setki tysięcy pacjentów”.

A oto niektóre wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy:

– Ryzyko pierwotnego zamknięcia (zwężenia) naczynia może być zmniejszone przynajmniej o 40 %, podczas gdy ryzyko ponownego zamknięcia (zwężenia) nawet o 50 %;

– Pomimo, że w czasie badań prowadzonych wśród zdrowych lekarzy, w grupie przyjmujących kwas acetylosalicylowy wystąpiło nieco więcej przypadków udaru mózgowego niż w grupie kontrolnej, w wielu innych badaniach udowodniono, że ASA zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru o 25 %. Peto skomentował to odkrycie jako „mające niezwykłe znaczenie dla zdrowia społeczeństwa.”

– Dzięki ASA ryzyko zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej po zabiegach operacyjnych może być zredukowane do połowy. Dr Rory Collins, członek British Heart Foundation, opierając się na wynikach badań Peto uzupełnionych o dokładniejsze dane opublikowane na początku 1992 roku, powiedział:
„Stosowanie kwasu acetylosalicylowego zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich o 39 %, a zatorowości
płucnej o 64 %”. W samej tylko Wielkiej Brytanii, każdego roku w wyniku zakrzepicy żylnej umiera około 10,000 pacjentów.

Poniżej przedstawione są kolejne pozytywne wyniki ogłoszone w maju 1992 roku:

– W przypadkach niestabilnej choroby wieńcowej, częstość powikłań w postaci zawału mięśnia sercowego jest mniejsza o 50 % gdy stosuje się ASA. Jeżeli pomimo takiego leczenia dojdzie do zawału serca, to śmiertelność w jego przebiegu zmniejsza się o 20 %.

– U pacjentów z atakami przejściowego niedokrwienia, ryzyko udaru mózgowego może być zmniejszone o 20-25 % pod warunkiem stosowania ASA.

– Zastosowanie kwasu acetylosalicylowego po tzw. operacjach omijających (by-pass) zmniejsza o połowę ryzyko zamknięcia nowego naczynia krwionośnego.

Wszystkie powyższe wyniki zostały określone jako „zbyt dobre aby były prawdziwe.”

Marzena Wielgus
O Marzena Wielgus 227 artykułów
Wiele rzeczy można powiedzieć o Marzenie Wielgus, ale przede wszystkim wiadomo, że są one przewidujące i doceniane, oczywiście są również precyzyjne, obiektywne i idealistyczne, ale w mniejszych dawkach i często są też rozpieszczane przez nawyki bycia agonującymi. Jednak jej uprzedzająca natura jest tym, co najbardziej lubi. Ludzie często liczą na siebie i jej spostrzegawczą naturę, szczególnie gdy potrzebują pomocy lub wsparcia. Nikt nie jest doskonały, a Marzena ma również wiele mniej pożądanych aspektów. Jej drapieżna natura i bezczelność powodują wiele pretensji i powodują, że jest co najmniej niewygodna. Na szczęście jej doceniająca natura zapewnia, że nie jest tak często.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*