Mutacja wywołana przez retrowirusy

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Naukowcy zidentyfikowali gen, który chroni przed skutkami wbudowania się DNA retrowirusów do genomu myszy.

Retrowirusy są grupą wirusów, które po wniknięciu do komórki gospodarza mogą albo zacząć się intensywnie rozmnażać i zniszczyć komórkę, albo też wbudować swój materiał genetyczny do genomu komórkowego i w ten sposób przeczekać aż do momentu, kiedy warunki do infekcji całego organizmu będą korzystniejsze.

Najpopularniejszym retrowirusem jest wirus opryszki, który normalnie żyje w utajeniu wewnątrz komórek nerwowych, a gdy tylko odporność człowieka spadnie, wirus natychmiast to wykorzystuje i zaczyna się gwałtownie mnożyć, co powoduje charakterystyczne objawy skórne.

Do retrowirusów należy także wirus HIV oraz wiele wirusów wywołujących nowotwory. Zmiany nowotworowe wywołane są najczęściej wbudowaniem się do genomu komórki materiału genetycznego wirusa w taki sposób, że uszkodzone zostają geny chroniące przed rakiem, np. słynny gen p53.

Retrowirus może wbudować się wewnątrz genu, całkowicie go niszcząc, lub w pobliżu genu, wpływając na jego aktywność, przez co białko kodowane przez ten gen nie może być wydajnie produkowane.

Grupa naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego z San Diego pod kierunkiem doc. Bruce''a Hamiltona odkryła gen, który może chronić komórkę przed efektem wywołanym wbudowaniem się do jej genomu retrowirusa.

Naukowcy badali dwie mutacje wywołane wbudowaniem się retrowirusa IAP do genomu myszy. Jedną z nich jest ciężkie zaburzenia neurologiczne wywołane przez upośledzenie genu zwanego wibratorem. Efektem drugiej mutacji dotykającej genu Eya1 jest upośledzenie słuchu w wyniku nieprawidłowego wykształcenia ucha środkowego.

Naukowcy wykazali, że gen o nazwie Mvb1 zmniejsza objawy zarówno mutacji wibratora jak i Eya1, dzięki temu, że zwiększona zostaje ilość prawidłowego RNA kodowanego przez zmutowane geny.

Mvb1 jest bowiem częścią czynnika Nxf1 odpowiedzialnego za przedostawania się mRNA z jądra komórkowego do cytoplazmy.

mRNA jest nośnikiem informacji genetycznej niezbędnej do produkcji białka kodowanego przez dany gen. Na podstawie DNA genu produkowana jest w jądrze komórkowych cząsteczka mRNA w procesie zwanym transkrypcją, czyli "przepisywaniem". Cząsteczka ta następnie opuszcza jądro i przedostaje się do cytoplazmy komórki, gdzie poddawana jest procesowi zwanemu translacją, czyli "tłumaczeniem" informacji genetycznej na białko.

Naukowcy z Kalifornii odkryli, że czynnik Nxf1 przeprowadza jakby "kontrolę jakości" mRNA opuszczającego jądro komórkowe. Zmutowane mRNA nie zostaje przepuszczone dalej.

Co jednak ciekawe, pewna odmiana czynniku Nxf1 powoduje, że efekt mutacji retrowirusowej jest jakby odwracany, gdyż Mvb1 powoduje, że wzrasta ilość prawidłowego mRNA kodowanego przez zmutowany gen. Mvb1 reguluje bowiem nie tylko wychodzenie mRNA z jądra komórkowego, ale także wcześniejsze etapy procesu transkrycpji.

Odkrycie amerykańskich naukowców pomoże w opracowaniu metod leczenia niektórych chorób genetycznych wywołanych przez retrowirusy, także u ludzi.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*